Skip to content

24. February 2014.

pistaljka logo

Podela lifleta u selima Zlot i Krivelj o pravima otrošača

10. March 2012.

BOR – Aktivisti projekta “Edukacija potrošača o njihovim pravima”, tokom februara i marta 2012 su delili promotivne liflete sa zanimljivim sadržajem za korisnike usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Pored podele lifleta sa kratkim izvodom o pravima potrošača, u tri borske mesne zajednice, na redu su po programu realizaciji projekta bile dve seoske mesne zajednice, i  to u Zlotu, najvećem selu borske opštine i Velikom Krivelju.

Izuzetno niske temperature nisu nas sprečile da obavimo preuzete projektne obaveze. Imali smo problem da na akciju skrenemo veću pozornost, budući da su se ljudi retko odlučivali za izlazak iz kuće. Razlog –  živa na termometru se tih dana spuštala i do minus 15 stepeni.

Velika hladnoća je čak negativno uticala na našu kameru, koja je u jednom momentu blokirala.

Kako bi bili što uspešniji, pribegli smo taktici podele lifleta u vreme podele penzija, a obišli smo i javne objekte kao što su seoske kafane, domovi penzionera i seoski domovi. U mesnim zajednicama su ostavljeni anketni listići kako bismo dobili uvid o tome da li su meštani ova dva sela zadovoljni uslugama koje im pružaju budžetske firme.

 

Podela lifleta sa kratkim vodičem o pravima potrošača

17. February 2012.

BOR, februara 2012. Aktivisti i volonteri projekta Edukacija potrošača o njihovim pravima, delili su tokom januara liflete – kratki vodič o pravima potrošača.

Lifleti su podeljeni na dve lokacije, kod Stare tržnice i Doma zdravlja, a zbog loših vremenskih prilika, odložena je podela promotivnog materijala u selima Zlot i Veliki Krivelj.

Meštanima mesnim zajednicama Mladost, Staro selište i Novi gradski centar, podeljeni su anketni listići. Na osnovu podataka koje budemo sakupili iz ankete, sagledaćemo mišljenje građana o kvalitetu pružanja usluga javnih preuzeća i ustanova u Boru, šta im smeta i da li imaju sugestije kojima bi se poboljšalo pružanje usluga.

Aktivisnti UG Pištaljka Saša Trifunović i Pokreta potrošača opštine Bor Zoran Andrejić, održali su konferenciju za novinare na kojoj su medijima predstavili projekat, a to je emitovano na regionalnoj televiziji Bor (prilog i gostovanje u jutarnem programu) i TV Sezam (dva priloga i gostovanje u emisiji). O projektu je pisao i nedeljnik Borski problm.

 

Podela lifleta i kratka anketa kod Stare tržnice u centru bora

Bor: Pištaljka u projektu Edukacija potrošača o njihovima pravima “Call centar”

12. January 2012.

Projektom “Edukacija potrošača o njihovim pravima”, koji sprovode UG “Pokret potrošača Bor” i UG “Pištaljka”, predviđa  se edukacija stanovništva o osnovnim pravima potrošača, naročito pri korišćenju usluga od opšteg ekonomskog interesa (javna preduzeća i ustanove).

Bor, centar 2011.

Realizacija projekta počela je sredinom januara podelom edukativnog materijala – lifleta, u tri gradske i dve seoske mesne zajednice. U tim mesnim zajednicama biće sprovedena anketa, kako bismo utvrdili činjenično stanje o zadovoljstvu potrošača pruženim uslugama javnih preduzeća. Rezultati ankete će biti precizno analizirani, a sugestije građana dostaviće se menadžmentima javnih preduzeća.

Biće održana tribina „Građani – direktori JP“ gde će se emitovati multimedijalna prezentacija o pravima potrošača a obratiće se i eksperti iz oblasti zaštite potrošača.

U toku realizacije projekta biće otvorena telefonska linija (call centar) preko koje će građani prijavljivati primedbe o pruženim uslugama i biti obavešteni o načinu ostvaraivanja svojih prava. Linija Call  centra, na broj telefona 030/429-060, biće otvorena ponedeljom, sredom i petkom, od 10 do 14 sati.

Realizacija projekta počinje 15. januara i traje tri meseca.

Projekat većim delom finansira SO Bor, u sklopu podrške programima i projektima od javnog interesa u opštini Bor za 2011. godinu